ترشی | تعبیر خواب ترشی

ترشی , تعبیر خواب ترشی

تفسیر خواب ترشی

معنی خواب ترشی

تعبیر ترشی در خواب

ترشی در خواب

دیدن ترشی در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : ترشی
ترشی , تعبیر خواب ترشی , ترشی تعبیر خواب

تعبیر خواب ترشی

دیدن ترشی ها در خواب خوب نیست به هر شکل و به هر نوع که باشند. ترشی در خواب غم و اندوه و تلخ کامی است و این غم و رنج خانگی است. ترشی در خواب غمی است که هم ممکن است کهنه و ریشه دار باشد و هم کهنه می شود و باقی می ماند بی آنکه بتوانیم در رفع آن بکوشیم ترشی سیر بدنامی و رسوایی است.محمد ابن سیرین گوید:

ترشی ها خوردن در خواب ، اندیشه و غم است. خاصه میوه های ترش. اگر بیند کسی چیزی ترش به وی داد، که از او به وی رنج و غم و اندوه رسد، اگر بیند او چیزی ترش به کسی داد، دلیل که به سبب او به کسی غم و اندوه رسد، فی الجمله درخوردنی ترش هیچ خیر نباشد.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» چوب : نفاق و دوروئی است، مراقب باشید

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب