تسبیح کردن | تعبیر خواب تسبیح کردن

تسبیح کردن , تعبیر خواب تسبیح کردن

تفسیر خواب تسبیح کردن

معنی خواب تسبیح کردن

تعبیر تسبیح کردن در خواب

تسبیح کردن در خواب

دیدن تسبیح کردن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : تسبیح کردن
تسبیح کردن , تعبیر خواب تسبیح کردن , تسبیح کردن تعبیر خواب

تعبیر خواب تسبیح کردن

محمد ابن سیرین گوید:

تسبیح کردن به خواب ، مطیع بودن است بر فرمان حق. اگر بیند تسبیح می کرد، دلیل که مطیع است بر فرمان حق و از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند تسبیح به خواب با خود داشت غم و اندوهی بدو رسد، ولکن او را در آن اجر و ثواب است. اگر بیند با تسبیح شکر حق تعالی می کرد، دلیل که در دین قوی شود و مالی یابد. اگر این خواب را والی بیند، دلیل که او را آبادانیِ ولایت رسد.


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» شرایط زندگی شما به یکباره و ناگهانی به شرایطی بسیار عالی تبدیل خواهد شد و به یک مقام بالا و موقعیتی برجسته نائل خواهید شد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب