تعویذ | تعبیر خواب تعویذ

تعویذ , تعبیر خواب تعویذ

تفسیر خواب تعویذ

معنی خواب تعویذ

تعبیر تعویذ در خواب

تعویذ در خواب

دیدن تعویذ در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : تعویذ
تعویذ , تعبیر خواب تعویذ , تعویذ تعبیر خواب

تعبیر خواب تعویذ

محمد ابن سیرین گوید:

اگر کسی به خواب بیند تعویذ با خود داشت از نامهای خدای تعالی، دلیل که از سختی و غم برهد. اگر وامدار بود وامش گذارده گردد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر زندانی است رهائی یابد. اگر در سفر بود به سلامت باز آید.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند تعویذ می نوشت و به مردم می داد، دلیل که از او به مردم منفعت رسد. اگر بیند تعویذ می نوشت و به مردم می داد و بها می ستد، دلیل که اندوهگین شود و متفکر.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» آتش : از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب