تفشله | تعبیر خواب تفشله

تفشله , تعبیر خواب تفشله

تفسیر خواب تفشله

معنی خواب تفشله

تعبیر تفشله در خواب

تفشله در خواب

دیدن تفشله در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : تفشله
تفشله , تعبیر خواب تفشله , تفشله تعبیر خواب

تعبیر خواب تفشله

بدان که تفشله به فارسی عدس پخته است. اگر کسی آن را در خواب بیند، دلیل بر غم و اندوه کند.محمد ابن سیرین گوید:

اگر بیند تفشله همی خورد، دلیل که غم و اندوه خورد، یا او را با کسی خصومت افتد و بدان سبب رنجور شود و علی الجمله در تفلشه خوردن، هیچ خیر و منفعت نباشد.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» مورچه : نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی - با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید - باغیرت بودن - دریافت مزد زحمات

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب