جزع | تعبیر خواب جزع

جزع , تعبیر خواب جزع

تفسیر خواب جزع

معنی خواب جزع

تعبیر جزع در خواب

جزع در خواب

دیدن جزع در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : جزع
جزع , تعبیر خواب جزع , جزع تعبیر خواب

تعبیر خواب جزع

به معنی مهره یمانی است و درخواب ، زنی بود مختلف حال و پراکندگی احوال و موالی زاده. اگر بیند جزع داشت، یا کسی بدو داد، دلیل که زنی بدین صفت که گفتیم بخواهد. اگر بیند جزع او ضایع شد، دلیل که زنش بمیرد، یا طلاق دهد.جابر مغربی گوید:

اگر بیند که جزع سفید و روشن است، دلیل که زنی مستور با امانت و خوبروی بخواهد. اگر بیند که جزع تیره و سیاه بود، تاویلش به خلاف این بود. اگر بیند جزع او ضایع شد، دلیل که زنش بمیرد، یا طلاق دهد.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب