جوزبویا | تعبیر خواب جوزبویا

جوزبویا , تعبیر خواب جوزبویا

تفسیر خواب جوزبویا

معنی خواب جوزبویا

تعبیر جوزبویا در خواب

جوزبویا در خواب

دیدن جوزبویا در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : جوزبویا
جوزبویا , تعبیر خواب جوزبویا , جوزبویا تعبیر خواب

تعبیر خواب جوزبویا

محمدبن سیرین گوید:

دیدن جوزبویا به خواب ، دلیل بر صلاح دین بود و دانستن علم شریعت. اگر در خواب بیند که جوزبویا خورد، دلیل که علم شریعت آموزد. اگر بیند جوز هندی بسیار داشت، چنانکه خورد و به مردم داد، دلیل که در علم و حکمت یگانه شود. اگر نخورد و به کسی نداد دلیل که او را از علم منفعت نباشد و بعضی گویند که خوردن جوزبویا، دلیل بر تعلیم علم نجوم بود.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» یک چالش

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب
cookie=: