حجرالاسود | تعبیر خواب حجرالاسود

حجرالاسود , تعبیر خواب حجرالاسود

تفسیر خواب حجرالاسود

معنی خواب حجرالاسود

تعبیر حجرالاسود در خواب

حجرالاسود در خواب

دیدن حجرالاسود در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : حجرالاسود
حجرالاسود , تعبیر خواب حجرالاسود , حجرالاسود تعبیر خواب

تعبیر خواب حجرالاسود

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند دست در حجر الاسود می مالد و اقتدا به امام کرد، دلیل که از اهل حجاز او را خیر و منفعت رسد. اگر بیند حجر الاسود پراکنده است، دلیل که بدمذهب و بی اعتقاد و بیباک است. اگر بیند حجر الاسود را باز جای خود نهاد، دلیل که باز به راه صلاح آید. اگر بیند از آب زمزم می خورد، دلیل که چیز گم شده را بازیابد به زودیابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند حجر الاسود را بوسه می داد و روی در آن می مالید، دلیل که او را خیر و منفعت زیاده شود و میل به خیرات و اهل صلاح کند و با علما پیوندد.


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» دور همی یا مهمانی و شادی های خانوادگی، فامیلی یا دوستانه در پیش خواهید داشت.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب