حساب | تعبیر خواب حساب

حساب , تعبیر خواب حساب

تفسیر خواب حساب

معنی خواب حساب

تعبیر حساب در خواب

حساب در خواب

دیدن حساب در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : حساب
حساب , تعبیر خواب حساب , حساب تعبیر خواب

تعبیر خواب حساب

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی در خواب بیند که حساب می کرد با کسی دیگر دلیل که در محنت و عذاب افتد و خود را به کار زشتی بدارد.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند در قیامت حق تعالی با وی حساب می کرد و حساب بر وی آسان است، دلیل بر رستگاری و خیر کند. اگر به خلاف این است، بد باشد.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

حساب قیامت را درخواب دیدن بر شش وجه است. اول: پادشاه ظالم. دوم: دل مشغولی. سوم: سختی و رنج. چهارم: بدحالی. پنجم: اندوه وعزا. ششم: عمر کوتاه.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» رسیدن به راحتی و آسایش پس از یک دوره سخت

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب