حشرات | تعبیر خواب حشرات

حشرات , تعبیر خواب حشرات

تفسیر خواب حشرات

معنی خواب حشرات

تعبیر حشرات در خواب

حشرات در خواب

دیدن حشرات در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : حشرات
حشرات , تعبیر خواب حشرات , حشرات تعبیر خواب

تعبیر خواب حشرات

لوک اویتنهاو میگوید :

حشرات
دیدن : ضرر
نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد


1. دیدن حشرات در خواب ، علامت بیماری مسری است و نزدیک شدن دشمنان .
2. اگر دختری در خواب حشرات را ببیند ، نشانة سختی و ناراحتی است .


اما اگر در خواب حشرات را بکشد یا از خود براند ، علامت آن است که با داناییو استعداش به آنچه که میخواهد دست مییابد .به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» هدهد : خیر - خوشی و رفاه - بزرگی و مقام - پیروزی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب