حصار | تعبیر خواب حصار

حصار , تعبیر خواب حصار

تفسیر خواب حصار

معنی خواب حصار

تعبیر حصار در خواب

حصار در خواب

دیدن حصار در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : حصار
حصار , تعبیر خواب حصار , حصار تعبیر خواب

تعبیر خواب حصار

محمدبن سیرین گوید:

اگر دید به حصاری اندر شد، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود.
اگر بیند از حصار بیرون آمد یا کسی او را از حصار بیرون کرد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند که در حصاری محکم بود و آن حصار ملک او بود، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود. اگر بیند از حصار بیرون آمد به خلاف این است.جابر مغربیگوید:

اگر کسی خود را در حصار بیند نعمت و روزی بر وی فراخ گردد و، دلیل بر خیر و صلاح دین است. اگر به خلاف این است، دلیل بر تباهی حال و بستگی کارهای او بود.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور - شب نشینی با شکوه - عروسی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب