حقنه کردن | تعبیر خواب حقنه کردن

حقنه کردن , تعبیر خواب حقنه کردن

تفسیر خواب حقنه کردن

معنی خواب حقنه کردن

تعبیر حقنه کردن در خواب

حقنه کردن در خواب

دیدن حقنه کردن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : حقنه کردن
حقنه کردن , تعبیر خواب حقنه کردن , حقنه کردن تعبیر خواب

تعبیر خواب حقنه کردن

محمدبن سیرین گوید:

حقنه کردن در خواب در خشم شدن باشد و از حالی به حالی، چنانکه از سخن آن بی خویشتن شود و بعضی معبران گویند: حقنه کردن در خواب نیکی شدن عیش و روزی باشد.جابر مغربی گوید:

حقنه در خواب ، دلیل بر بازگشتن کاری بود به خداوند خواب که صلاح آن است.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر کسی به خواب دید او را حقنه کردند و از آن حقنه او را رنج و گزند رسد، دلیل بود بر بدی احوال وی. اگر به خلاف این بیند، دلیل بر عز و منفعت است.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» سپر : پناه دهنده از امور ناپسند - محافظت شده از جائی.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب