حقه | تعبیر خواب حقه

حقه , تعبیر خواب حقه

تفسیر خواب حقه

معنی خواب حقه

تعبیر حقه در خواب

حقه در خواب

دیدن حقه در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : حقه
حقه , تعبیر خواب حقه , حقه تعبیر خواب

تعبیر خواب حقه

جابر مغربی گوید:

اگر بیند حقه داشت منقش کرده و پاکیزه، دلیل که زنی توانگر به زنی گیرد و از او منفعت یابد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که زنی زشت روی و درویش بخواهد یا کنیزک خرد بدین صفت.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» دشمن پنهان، نادرستی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب
cookie=: