حلاجی | تعبیر خواب حلاجی

حلاجی , تعبیر خواب حلاجی

تفسیر خواب حلاجی

معنی خواب حلاجی

تعبیر حلاجی در خواب

حلاجی در خواب

دیدن حلاجی در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : حلاجی
حلاجی , تعبیر خواب حلاجی , حلاجی تعبیر خواب

تعبیر خواب حلاجی

محمدبن سیرین گوید:

حلاج در خواب مرد قوی بود که کارهای مردمان به دست او گشاده شود.
اگر بیند که حلاجی میکرد، دلیل که او را با مردی به این صفت که گفتیم صحبت افتد.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

حلاجی در خواب بر دو وجه بود. اول: منفعت. دوم: گشایش کارهای فرو بسته.به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» عشق شما نسبت به یک شخص، روابط دوستانه و پیمان محبت را میان شما و او محکمتر خواهد ساخت.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب