حلقه ازدواج | تعبیر خواب حلقه ازدواج

حلقه ازدواج , تعبیر خواب حلقه ازدواج

تفسیر خواب حلقه ازدواج

معنی خواب حلقه ازدواج

تعبیر حلقه ازدواج در خواب

حلقه ازدواج در خواب

دیدن حلقه ازدواج در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : حلقه ازدواج
حلقه ازدواج , تعبیر خواب حلقه ازدواج , حلقه ازدواج تعبیر خواب

تعبیر خواب حلقه ازدواج

لوک اویتنهاو میگوید :

حلقه ازدواج : دوستی
گم کردن آن: دردسر و ناراحتی، رنجش
هدیه گرفتن : خوشبختیخانوادگی، وفاداری1ـ اگر خواب ببینید حلقه ای به انگشت دارید ، نشانة آن است که کارهایی جدید انجام میدهید و در به ثمر رساندن آنها توفیق مییابید .
2ـ دیدن حلقة شکسته در خواب ، علامت روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است . اگر افراد متأهل چنین خواب یببینید ، نشانة آن است که از همسر خود جدا خواهند شد .
3ـ اگر دختری خواب ببیند از کسی حلقه ای میگیرد ، نشانة آن است که نگرانی و تردیدی که نسبت به نامزدش دارد متوقف خواهد شد .
4ـ اگر در انگشت دیگران حلقه ای ببینید ، نشانة آن است که بر خوشبختی شما افزوده خواهد شد و تعدادی دوست تازه خواهید یافت .1ـ اگر دختری خواب ببیند حلقة ازدواجش پر زرق و برق و درخشان است ، علامت آن است که شوهر آیندة او مردی وفادار و مهربان خواهد بود .
2ـ اگر خواب ببینید حلقة ازدواج خود را جایی گم کرده اید ، علامت آن است که اندوه فراوانی به زندگی شما راه خواهد یافت .
3ـ اگر در خواب حلقة ازدواج را در انگشت یکی از دوستان یا آشنایان خود ببینید ، علامت آن است که اصول اخلاقی را زیر پا میگذارند و به تفریحات نامشروع میپردازید


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» ملاقات با یک دوست، جایگاه امن

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب