حلوا | تعبیر خواب حلوا

حلوا , تعبیر خواب حلوا

تفسیر خواب حلوا

معنی خواب حلوا

تعبیر حلوا در خواب

حلوا در خواب

دیدن حلوا در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : حلوا
حلوا , تعبیر خواب حلوا , حلوا تعبیر خواب

تعبیر خواب حلوا

دیدن حلوا در خواب ، غم و اندوه بود و خوردنش بیماری.:
حلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلوای خشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

حلوا در خواب مال بسیار است و دین خالص. خوردن یک لقمه از آن، دلیل فرزند بود. خوردن حلوائی که در آن مغز بادام یا مغز باشد، دلیل که از مردی بخیل به او چیزی رسد به قدری که خورده.جابر مغربی گوید:

حلوا خوردن در خواب ، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردی زعفران در آن نباشد. اگر سفید بود بهتر بود و حلوا فروش در خواب مردی لطیف زبان و خوش طبع بود.یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن حلواها تعلق به خوشدلی و تندرستی دارد.از غم و رنج بیرون آیدبه نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور - شب نشینی با شکوه - عروسی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب