حنوط | تعبیر خواب حنوط

حنوط , تعبیر خواب حنوط

تفسیر خواب حنوط

معنی خواب حنوط

تعبیر حنوط در خواب

حنوط در خواب

دیدن حنوط در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : حنوط
حنوط , تعبیر خواب حنوط , حنوط تعبیر خواب

تعبیر خواب حنوط

بوی خوشی است که بر مرده پراکنند.محمدبن سیرین گوید:

اگر حنوط بر وی پراکنند، دلیل که تائب شود و به خدای تعالی بازگردد.اگر این خواب را کسی بیند که مصلح بود، دلیل که از ترس و بیم ایمن گشته از غم ها فرج یابد و کارها به مرادش شود.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که حنوط خوش باز کرد، ستایش مردم است با خطر، زیرا بعضی از معبران گفته اند: نیکنامی بود بر اهل بیت و خویشان به اندازه حنوط.


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» مسافرت به مناطق گرمسیر داخل کشور دارید.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب