حوض کوثر | تعبیر خواب حوض کوثر

حوض کوثر , تعبیر خواب حوض کوثر

تفسیر خواب حوض کوثر

معنی خواب حوض کوثر

تعبیر حوض کوثر در خواب

حوض کوثر در خواب

دیدن حوض کوثر در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : حوض کوثر
حوض کوثر , تعبیر خواب حوض کوثر , حوض کوثر تعبیر خواب

تعبیر خواب حوض کوثر

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند قیامت برخاست و خلق نزدیک حوض کوثر جمع میکردند، دلیل که پادشاهی پیدا شود در میان خلق عدل و داد کند. اگر بیند از حوض کوثر یک جام بخورد، دلیل که مرگ او بر مسلمانی است. اگر بیند پیرامون حوض کوثر میگشت و آب میخواست و آب ندادند، دلیل که دشمنِ اولاد پیغمبر باشد. اگر بیند حضرت رسول (ص) او را آب داد و بخورد، دلیل که از شفاعت بهره یابد.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند نامش در حوض کوثر نوشته بودند و جامی بستد و از آن آب میخورد، دلیل که او را با عالمی بزرگ صحبت افتد و از آن عالم او را منفعت دو جهانی حاصل شود.جابر مغربی گوید:

اگر بیند از حوض کوثر آب میخورد، لکن آب وی تیره و ناخوش است، دلیل که بیننده منافق بود و او را از اخبار و قرآن هیچ خبر نباشد و اعتقادش بد است و دین اسلام در پیش وی حقیر و خوار است. اگر بیند حوض کوثر به آن طریق است که در اخبار آمده و از جمله آب حوض کوثر میخورد، دلیل که او را نزد حق تعالی قدری و محلی است و از جمله بزرگان دین است.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» یک عشق جدید

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب