حکمت | تعبیر خواب حکمت

حکمت , تعبیر خواب حکمت

تفسیر خواب حکمت

معنی خواب حکمت

تعبیر حکمت در خواب

حکمت در خواب

دیدن حکمت در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : حکمت
حکمت , تعبیر خواب حکمت , حکمت تعبیر خواب

تعبیر خواب حکمت

محمدبن سیرین گوید:

اگر به خواب بیند که حکمت و علم میخواند، دلیل بود که قران خواندن او را کرامت گردد.
اگر بیند کتابی در حکمت و علم بخرید، دلیل که مصحفی بخرد. اگر بیند کتاب حکمت بسوخت، دلیل بر تباهی دین او بود.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند اوراق کتاب حکمت میخورد، دلیل است که علم و حکمت بسیار خواند. اگر دید اوراق حکمت میدرید، دلیل که نمازها نگذارد. اگر بیند کتاب حکمت میخواندند و او میشنید، دلیل که هوس علم و حکمت خواندن داشته باشد


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده ای میرسید - برکتی بزرگ – حمایت والدین

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب