خار | تعبیر خواب خار

خار , تعبیر خواب خار

تفسیر خواب خار

معنی خواب خار

تعبیر خار در خواب

خار در خواب

دیدن خار در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : خار
خار , تعبیر خواب خار , خار تعبیر خواب

تعبیر خواب خار

در خواب وام است. اگر بیند خاری دراندام او فرو شد یا کسی دروی زد، دلیل که از کسی وام ستاند و به قدر رنج و زحمت آن خار از آن کس سخن ناخوش شنود. اگر بیند او خاری در اندام کسی زد، دلیل که او وامی به کسی دهد و سخن تلخ بگوید.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند خار بسیار داشت و اندامش از آن خار گزند نمی یافت، دلیل که وام بسیار دارد، ولکن جمله گذارده شود و هیچ رنج به وی نرسد حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن خار در خواب بر سه وجه است. اول: وام. دوم: دشمنی. سوم: دشواری کارها.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» صدف : دیدار با دوستان دور دست - شرکت در جشن عروسی - شادی زیاد

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب