خارپشت | تعبیر خواب خارپشت

خارپشت , تعبیر خواب خارپشت

تفسیر خواب خارپشت

معنی خواب خارپشت

تعبیر خارپشت در خواب

خارپشت در خواب

دیدن خارپشت در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : خارپشت
خارپشت , تعبیر خواب خارپشت , خارپشت تعبیر خواب

تعبیر خواب خارپشت

محمدبن سیرین گوید:

خارپشت درخواب ، دشمنی است زشت دیدار و بدخوی. اگر بیند خارپشت را بکشت، دلیل که دشمنی را قهر کند. اگر بیند که گوشتِ خارپشت میخورد، دلیل که به قدر آن از مال دشمن بخورد. اگر بیند خارپشت او را بگزید، دلیل است از آن کس وی را گزند رسد، خاصه بیند که از زخم آن، خون همی رفت.به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» شما شخصی بسیار حساس هستید و از قلب پاکی برخوردارید.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب