خانی | تعبیر خواب خانی

خانی , تعبیر خواب خانی

تفسیر خواب خانی

معنی خواب خانی

تعبیر خانی در خواب

خانی در خواب

دیدن خانی در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : خانی
خانی , تعبیر خواب خانی , خانی تعبیر خواب

تعبیر خواب خانی

محمدبن سیرین گوید:

خانی دیدن، غم و اندوه است، زیرا که در خانی از بلا به زیر فرو شدن است چون بیند در خواب که درجائی فرو شد، دلیل که غمگین و مستمند شود. اگر بیند که در خانی غسل کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که در خانه او خانی های بسیار پدید آمد، دلیل که در آنجا غم و اندوه ومصیبت افتد و گریستن کند.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» مستطیل : در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب