خبزه | تعبیر خواب خبزه

خبزه , تعبیر خواب خبزه

تفسیر خواب خبزه

معنی خواب خبزه

تعبیر خبزه در خواب

خبزه در خواب

دیدن خبزه در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : خبزه
خبزه , تعبیر خواب خبزه , خبزه تعبیر خواب

تعبیر خواب خبزه

گفته اند سه قول است. بعضی گویند: زن بود، بعضی گویند: رسول ثقه که متاع مردمان به شهرها می برد.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند خبزه آبگینه در سرای داشت، دلیل که زن را طلاق بدهد.جابر مغربی گوید:

اگر بیند که خبزه داشت یا کسی به او داد، دلیل که زنی خادمه بر قدر خبزه او را حاصل شود یا با زنی خادمه وی صحبت افتد و از او منفعت یابد. اگر کسی بیند که خبزه وی ضایع شد، تاویلش به خلاف این است.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» جاده : به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب