خرتوت | تعبیر خواب خرتوت

خرتوت , تعبیر خواب خرتوت

تفسیر خواب خرتوت

معنی خواب خرتوت

تعبیر خرتوت در خواب

خرتوت در خواب

دیدن خرتوت در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : خرتوت
خرتوت , تعبیر خواب خرتوت , خرتوت تعبیر خواب

تعبیر خواب خرتوت

اگر بیند خرتوت همی خورد، دلیل که مال خویش به رنج حاصل کند و بر عیال هزینه کند. اگر بیند خرتوت از درخت جمع کرد، دلیل که از مردی بخیل به قدر آن مالی که کسب خود حاصل کند. اگر بیند خرتوت را به آتش همی پخت، دلیل که پادشاهی مال وی را بستاند.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» مسافرت پیش بینی نشده

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب