خلقان | تعبیر خواب خلقان

خلقان , تعبیر خواب خلقان

تفسیر خواب خلقان

معنی خواب خلقان

تعبیر خلقان در خواب

خلقان در خواب

دیدن خلقان در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : خلقان
خلقان , تعبیر خواب خلقان , خلقان تعبیر خواب

تعبیر خواب خلقان

خلقان را به جامه کهنه گویند و پوشیدن آن درخواب غم و اندوه است و درویشی که بر مردم دیر بماند.محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند که جامه خلقان از تن خود بیرون آورد، دلیل که غم و درویشی از او دور شود، چیزهای نو دیدن همه نیکوست، مگر موزه کهنه که بهتر از نو بود.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند که خلقان فروشی می کند، بد بود و تجارت کردن جامه کهنه بد است، خاصه که چرک و دریده بود. اگر جامه نو خرید و فروش کند نکوست و تجارت آن خیر و منفعت بود.اسماعیل بن اشعث و ابراهیم کرمانی گویند:

جامه کهن فروختن نیک است، اما خریدن بد بود و خلقان فروش در خواب مردی است که بدی از خود دور کند.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» امتیازهای ویژه، افتخارات، جایگاه بالا

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب