خم | تعبیر خواب خم

خم , تعبیر خواب خم

تفسیر خواب خم

معنی خواب خم

تعبیر خم در خواب

خم در خواب

دیدن خم در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : خم
خم , تعبیر خواب خم , خم تعبیر خواب

تعبیر خواب خم

محمدبن سیرین گوید:

خم دیدن زنی بود که از قِبَل او فایده به خانه رسد به قدر نیکی و بزرگی آن.ابراهیم کرمانی گوید:

خم سنگین دیدن گنج بود و خم آب دیدن زن توانگر بود. اگر بیند در سرای او خم پر آب بود که از آن آب میخورد، دلیل که مال بسیار بیابد و در راه نیک هزینه کند. اگر خم سرکه بیند، مردی پرهیزکار بود و خم سرکه و روغن، دلیل زیادی مال و توانگری است
خم انگبین مال حلال است. خم آبکامه دلیل بر مردی بیمار است. خم نفت، دلیل بر مردی فرومایه و چرکین خم دیدن، دلیل بر سلطان بزرگ و ریاست و اصحاب شاه


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» در یک مراسم عزاداری شرکت می کنید که مقداری متاثر و اندوهگین خواهید شد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.

در تاروت رنگی بخوانید

دسته بندی مطالب