هاون | تعبیر خواب هاون

هاون , تعبیر خواب هاون

تفسیر خواب هاون

معنی خواب هاون

تعبیر هاون در خواب

هاون در خواب

دیدن هاون در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : هاون
هاون , تعبیر خواب هاون , هاون تعبیر خواب

تعبیر خواب هاون

امروز هاون مرسوم و متداول نیست، فقط در برخی لابراتورهای شیمیایی نوعی هاون چینی یافت می شود که در آن داروهای بسیار قلیل و حساس را می کوبند ولی در گذشته، هاون چنان لازمه زندگی بود که حتی هاون های سنگی را روی خانه خرید و فروش می کردند و کسی که خانه را می فروخت، هاون سنگی آن را نمی برد و برای صاحب بعدی باقی می گذاشت. معبران، هاون و دسته آن را دو چیز لازم و ملزم تشخیص داده اند. مثل دو دست که با هم کار می کنند. دو دیده که با هم می بینند و دو پا که متفقا سنگینی بدن را تحمل می کنند. ابن سیرین، هاون و دسته اش را دو شریک دانسته که لازم و ملزوم و متفق یکدیگرند که اگر یکی نباشد دیگری بی مصرف باقی می ماند. اگر در خواب ببینید هاونی بدون دسته دارید اشاره به همین معنی است که چیزی در زندگی شما هست که مکمل خود را از دست داده یا ابین چیز ناقص بعدا یافت می شود. اگر در خواب دیدید که در هاون چیزی می کوبید، در صورتی که آن چیز خوب و مفید و شیرین باشد خوب است و نعمت و خوبی تلقی می گردد ولی اگر مکروه و بد بود، غم و رنج و گرفتاری است.محمدبن سیرین گوید:

دیدن هاون و دسته آن به خواب ،دلیل بر دو شریک باشند که از یکدیگر بگریزند. اگر از ایشان یکی را به خواب بیند فایده نباشد. اگر بیند در هاون چیزی می کوفت ازخوردنی، دلیل منفعت است. اگر آن چیز از داروهای گرم بود، دلیل مال است. اگر آن چه کوفت شیرین بود، دلیل منفعت است. اگر تلخ بود دلیل مضرت است.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که از جوهرها بعضی در هاون کوفت، دلیل خیر است.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» فندق : بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب