هدهد | تعبیر خواب هدهد

هدهد , تعبیر خواب هدهد

تفسیر خواب هدهد

معنی خواب هدهد

تعبیر هدهد در خواب

هدهد در خواب

دیدن هدهد در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : هدهد
هدهد , تعبیر خواب هدهد , هدهد تعبیر خواب

تعبیر خواب هدهد

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی هدهد را درخواب بیند، دلیل بر مردی بزرگ با خیر است.
اگر بیند هدهد بااو سخن گفت از چیزهای جهان آگاه شود.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن هدهد در خواب چهار وجه است. اول: خیر. دوم: خوشی. سوم: بزرگی. چهارم: ظفر یافتن.یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن هدهد خبر خوش بودبه نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» شخصی هست که شما را در رفتار و گفتار مثبتی که دارید الگو و نمونه قرار داده است، این شخص از نزدیکان و یا دوستان شما می باشد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب