هدیه | تعبیر خواب هدیه

هدیه , تعبیر خواب هدیه

تفسیر خواب هدیه

معنی خواب هدیه

تعبیر هدیه در خواب

هدیه در خواب

دیدن هدیه در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : هدیه
هدیه , تعبیر خواب هدیه , هدیه تعبیر خواب

تعبیر خواب هدیه
اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد، بر قدر آن خیر و منفعت یابد.

ابراهیم کرمانی گوید:

هدیه فرزند بود.جابرمغربی گوید:

اندیشه و فکر بود.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیکی است.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» مشکلاتی پیش رو دارید

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب