هفت تیر | تعبیر خواب هفت تیر

هفت تیر , تعبیر خواب هفت تیر

تفسیر خواب هفت تیر

معنی خواب هفت تیر

تعبیر هفت تیر در خواب

هفت تیر در خواب

دیدن هفت تیر در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : هفت تیر
هفت تیر , تعبیر خواب هفت تیر , هفت تیر تعبیر خواب

تعبیر خواب هفت تیر


1ـ دیدن هفت تیر در خواب ، علامت پریشانی و بدبختی است .
2ـ اگر خواب ببینید هفت تیری دارید ، نشانة آن است که شخصیتی پست و مکار در وجود خود پرورش می دهید .
3ـ شنیدن صدای شلیک هفت تیر در خواب ، علامت آن است که از نقشه هایی که برای نابودی منافعتان کشیده اند باخبر می شوید .
4ـ اگر خواب ببینید با هفت تیری شلیک می کنید ، نشانة آن است که به فرد بیگناهی بدگمان می شوید و می خواهید گناه فرضی او را تلافی کنید .


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» آتش کوتاه : نزدیک شدن به مقامی والا - در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب