هویج | تعبیر خواب هویج

هویج , تعبیر خواب هویج

تفسیر خواب هویج

معنی خواب هویج

تعبیر هویج در خواب

هویج در خواب

دیدن هویج در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : هویج
هویج , تعبیر خواب هویج , هویج تعبیر خواب

تعبیر خواب هویج


1ـ دیدن هویج در خواب ، نشانة سلامت و سعادت است .
2ـ اگر دختری خواب ببیند در حال خوردن هویج است ، نشانة آن است که در سن پایین ازدواج می کند و صاحب چند فرزند شیطان و پر جنب و جوش می شود .محمدبن سیرین گوید:

دیدن هویج درخواب ،دلیل غم است. اگر دید هویج داشت و بخورد، دلیل که غمی به وی رسد.ابراهیم کرمانی گوید:

دیدن هویج درخواب چون شیرین است، دلیل منفعت است به زحمت. اگر شیرین نبود، دلیل غم است و بهتر آن بود که به گوشت پخته باشند.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب