واکسن | تعبیر خواب واکسن

واکسن , تعبیر خواب واکسن

تفسیر خواب واکسن

معنی خواب واکسن

تعبیر واکسن در خواب

واکسن در خواب

دیدن واکسن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : واکسن
واکسن , تعبیر خواب واکسن , واکسن تعبیر خواب

تعبیر خواب واکسن


1ـ اگر خواب ببینید کسی به شما واکسن تزریق می کند ، نشانة آن است که فریفتة زیبایی زنی خواهید شد که به احساسات عاشقانة شما پاسخ منفی خواهد داد .
2ـ اگر خواب ببینید به دیگران واکسن تزریق می کنید ، نشانة آن است که تلاش شما برای به ثمر رساندن کاری به شکست می انجامد .
3ـ اگر دختری خواب ببیند کسی به پای او واکسن تزریق می کند ، نشانة آن است که در اثر خیانت به کسی ، روسیاه خواهد شد .


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» پایان ارتباط، به هم خوردن ازدواج یا نامزدی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب