وزغ | تعبیر خواب وزغ

وزغ , تعبیر خواب وزغ

تفسیر خواب وزغ

معنی خواب وزغ

تعبیر وزغ در خواب

وزغ در خواب

دیدن وزغ در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : وزغ
وزغ , تعبیر خواب وزغ , وزغ تعبیر خواب

تعبیر خواب وزغ

اگر کسی درخواب بیند که وزغ داشت، دلیل است با مردی زاهد صحبت دارد.
اگر بیند که وزغ را کشت و گوشت او را خورد، دلیل که زاهدی را قهر کند. اگر بیند که وزغان بسیار در جائی جمع شدند و فریاد نمودند، دلیل است عذاب حق تعالی بدان موضع رسد. اگر بیند که وزغ او را به گزید، دلیل است از زاهدی مضرت بیند. اگر بیند که وزغی از آب گرفت و بر زمین انداخت، دلیل که با زاهدی ظلم کند.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب