پابندانی کردن | تعبیر خواب پابندانی کردن

پابندانی کردن , تعبیر خواب پابندانی کردن

تفسیر خواب پابندانی کردن

معنی خواب پابندانی کردن

تعبیر پابندانی کردن در خواب

پابندانی کردن در خواب

دیدن پابندانی کردن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : پابندانی کردن
پابندانی کردن , تعبیر خواب پابندانی کردن , پابندانی کردن تعبیر خواب

تعبیر خواب پابندانی کردن

محمد ابن سیرین گوید:

اگر به خواب دید که کسی را پابندانی کرد، دلیل که در کار آن کس مقیم و پایدار است و از او جدا نگردد.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

پابندانی کردن درخواب بر سه وجه است. اول: مقیم شدن آن کس که پابندانی او کرد.دوم: عنایت کردن با وی. سوم: خیر منفعت بدو رسد.
اگر بیند از پابندان کسی بیرون آمد، تاویلش به خلاف این است.


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» یقین داشته باشید آنچه در آرزوی بدست آوردنش هستید بدست خواهید آورد. بزودی تغییراتی ایجاد خواهد شد که باعث خوشحالی و خشنودی شما خواهد بود.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب