پاتیله | تعبیر خواب پاتیله

پاتیله , تعبیر خواب پاتیله

تفسیر خواب پاتیله

معنی خواب پاتیله

تعبیر پاتیله در خواب

پاتیله در خواب

دیدن پاتیله در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : پاتیله
پاتیله , تعبیر خواب پاتیله , پاتیله تعبیر خواب

تعبیر خواب پاتیله

محمد ابن سیرین گوید:

پاتیله در خواب دیدن، کدبانوی خانه است. اگر بیند که پاتیله نو بخرید یا کسی بدو داد، دلیل که کدبانوی خانه را آفت رسد.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که در پاتیله چیزی است از خوردنی، دلیل است که او را از کدبانوی خانه خیرو منفعت رسد. اگر بیند که در پاتیله چیزی ناخوش است از طعامها، دلیل است که او را از کدبانوی خانه ضرر رسد.محمد ابن سیرین گوید:

دیدن پاتیله در خواب چیزی زیاده نبود.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب