پاس داشتن | تعبیر خواب پاس داشتن

پاس داشتن , تعبیر خواب پاس داشتن

تفسیر خواب پاس داشتن

معنی خواب پاس داشتن

تعبیر پاس داشتن در خواب

پاس داشتن در خواب

دیدن پاس داشتن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : پاس داشتن
پاس داشتن , تعبیر خواب پاس داشتن , پاس داشتن تعبیر خواب

تعبیر خواب پاس داشتن

محمد ابن سیرین گوید:

پاس داشتن در خواب بر دو وجه است: اگر بیند پاس اهل به صلاح می داشت، دلیل است بر منفعت دو جهانی. اگر بیند که در سرای پادشاه پاسبانی می کرد، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت یابد. اگر بازرگان این خواب را بیند، در تجارت سود بسیار کند. اگر بیند که پاس اهل صلاح و ورع می داشت، دلیل که از ایشان خیر و منفعت دینی بیند. و پاسبان درخواب دیدن، خداوند قدر و منزلت و ولایت بود و تیمار کارها دارد و مردم دراهتمام او باشند.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» سفر، ملاقات با شخصی در یک سفر خارجی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب
cookie=: