پای اودجن یا خلخال | تعبیر خواب پای اودجن یا خلخال

پای اودجن یا خلخال , تعبیر خواب پای اودجن یا خلخال

تفسیر خواب پای اودجن یا خلخال

معنی خواب پای اودجن یا خلخال

تعبیر پای اودجن یا خلخال در خواب

پای اودجن یا خلخال در خواب

دیدن پای اودجن یا خلخال در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : پای اودجن یا خلخال
پای اودجن یا خلخال , تعبیر خواب پای اودجن یا خلخال , پای اودجن یا خلخال تعبیر خواب

تعبیر خواب پای اودجن یا خلخال

محمد ابن سیرین گوید:

اگر مردی بیند که پای اورنجن در پای داشت، دلیل است که او را رنج بود. اگر بیند سیمین است، رنج و سختی او کمتر است.ابراهیم کرمانی گوید:

پای اورنجن، زنان را شوی است و زنان نیک است و پیرایه های زرین زنان را ملک است و مردان را حرام اورنجن از پای بیرون کرد یا از وی ضایع شد، دلیل که کسی از وی رنجور دل گردد.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» شادی، رفاه، خوشحالی و آسایش

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب