پای تابه یا جوراب | تعبیر خواب پای تابه یا جوراب

پای تابه یا جوراب , تعبیر خواب پای تابه یا جوراب

تفسیر خواب پای تابه یا جوراب

معنی خواب پای تابه یا جوراب

تعبیر پای تابه یا جوراب در خواب

پای تابه یا جوراب در خواب

دیدن پای تابه یا جوراب در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : پای تابه یا جوراب
پای تابه یا جوراب , تعبیر خواب پای تابه یا جوراب , پای تابه یا جوراب تعبیر خواب

تعبیر خواب پای تابه (جوراب)

محمد ابن سیرین گوید:

پای تابه در خواب ، چون نهاده بود، مال است و چون بر پای پیچیده بیند، سفر است. اگر بیند پای تابه در پای پیچیده است، چنانکه مسافران آهنگ بیابان کرده اند و با وی هیچ رفیق و توشه نبود، دلیل که زود از دنیا رحلت کند. اگر بیند که پای تابه خویش بفروخت یا به کسی بخشید، دلیل که مال او ضایع شود.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

پای تابه درخواب بر سه وجه است. اول: مال و خواسته است. دوم: سفر. سوم: مرگ است. کسی را که بر پای پیچیده و تنها عزم بیابان کرده.به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» فرصتهایی استثنایی در زندگی در پیش روی شما قرار خواهد گرفت که خودتان از آن بسیار تعجب خواهید کرد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب