پتک | تعبیر خواب پتک

پتک , تعبیر خواب پتک

تفسیر خواب پتک

معنی خواب پتک

تعبیر پتک در خواب

پتک در خواب

دیدن پتک در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : پتک
پتک , تعبیر خواب پتک , پتک تعبیر خواب

تعبیر خواب پتک

به فارس پتک را مطرقه خوانند و دیدن پتک، دلیل کند بر مهتری. اگر بیند که پتکی داشت و یا کسی به وی داد، دلیل که او را با مهتری بزرگ صحبت افتد و از وی منفعت یابد. اگر بیند که پتک او ضایع شد، دلیل که از صحبت مهتری جدا گردد.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی آهنگری نداند و بیند که پتک را بر سندان همی زد، دلیل که در میان مهتری بزرگ، سخن چینی کند و دشمنی افکند.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب