پیر شدن | تعبیر خواب پیر شدن

پیر شدن , تعبیر خواب پیر شدن

تفسیر خواب پیر شدن

معنی خواب پیر شدن

تعبیر پیر شدن در خواب

پیر شدن در خواب

دیدن پیر شدن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : پیر شدن
پیر شدن , تعبیر خواب پیر شدن , پیر شدن تعبیر خواب

تعبیر خواب پیر شدن

محمد ابن سیرین گوید:

اگر کسی به خواب دید پیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد. اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از غم برهد. اگر پیری معروف را بیند که خرم و شاد است، دلیل که از او چیزی بدو رسد. اگر او را غمگین دید، دلیلش به خلاف این است.جابر مغربی گوید:

اگر پیری بیند که جوان شد، دلیل که در عز و بزرگی او نقصان باشد و در دنیا مغرور شود. اگر جوانی یا کودکی بیند که پیرشد، دلیل که عز و بزرگی یابد و به کار آخرت مشغول شود.


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» تغییر منزل دارید یا تغییر دکوراسیون یا تعمیرات در منزل خود خواهید داشت.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب