پیرایه | تعبیر خواب پیرایه

پیرایه , تعبیر خواب پیرایه

تفسیر خواب پیرایه

معنی خواب پیرایه

تعبیر پیرایه در خواب

پیرایه در خواب

دیدن پیرایه در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : پیرایه
پیرایه , تعبیر خواب پیرایه , پیرایه تعبیر خواب

تعبیر خواب پیرایه

محمد ابن سیرین گوید:

پیرایه در خواب ، دلیل بر مال و زینت زنان و کنیزان کند، بر قدر و قیمت پیرایه که دیده است.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند پیرایه وی آراسته است و به جواهر پوشیده است، دلیل که به قدر آن او را مال حلال حاصل شود. اگر بیند پیرایه او ضایع شد، دلیل که او را غم و اندوه رسد. اگر بیند پیرایه زنان داشت، دلیل که غمگین شود.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» یک نامه یا خبر

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب
cookie=: