پیشه | تعبیر خواب پیشه

پیشه , تعبیر خواب پیشه

تفسیر خواب پیشه

معنی خواب پیشه

تعبیر پیشه در خواب

پیشه در خواب

دیدن پیشه در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : پیشه
پیشه , تعبیر خواب پیشه , پیشه تعبیر خواب

تعبیر خواب پیشه
محمد ابن سیرین گوید:

اگر بیند پیشه خود را رها کرد و به پیشه از آن بهتر مشغول شد، دلیل که کارش و حالش بهتر شود و در کسب و کار وی نیکی پدید آید. اگر دید که پیشه های گوناگون همی کرد، اگر آن پیشه ها نیکو است، دلیل بر خیر و نیکوئی کار کند.اگر بد است، دلیل بر شر و بدی است. اگر دید بعضی از پیشه ها بد است و بعضی نیک، هر کدام قوی تر است حکم بدان کنند.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی - رنجیده خاطر شدن

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب