پیشی گرفتن | تعبیر خواب پیشی گرفتن

پیشی گرفتن , تعبیر خواب پیشی گرفتن

تفسیر خواب پیشی گرفتن

معنی خواب پیشی گرفتن

تعبیر پیشی گرفتن در خواب

پیشی گرفتن در خواب

دیدن پیشی گرفتن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : پیشی گرفتن
پیشی گرفتن , تعبیر خواب پیشی گرفتن , پیشی گرفتن تعبیر خواب

تعبیر خواب پیشی گرفتن

محمد ابن سیرین گوید:

اگر دید در کاری بر کسی پیشی گرفت از کارهای دین، مثل عبادت یا حج و غزا و آنچه بدین ماند، دلیل که در آخرت رستگاری یابد و او را نزد خدای تعالی ثواب است. اگر از کسی بر کار دنیائی پیشی گرفت، دلیل که عز و اقبال و مال یابد.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

پیشی گرفتن درخواب در کارهای خیر و صلاح، دلیل بر خیر و صلاح دو جهانی است. اگر دید پیشی گرفت در کار شر و فساد، دلیل کند بر فساد دو جهانی.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» تلاش زیاد منجر به موفقیت می شود

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب