پیمانه | تعبیر خواب پیمانه

پیمانه , تعبیر خواب پیمانه

تفسیر خواب پیمانه

معنی خواب پیمانه

تعبیر پیمانه در خواب

پیمانه در خواب

دیدن پیمانه در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : پیمانه
پیمانه , تعبیر خواب پیمانه , پیمانه تعبیر خواب

تعبیر خواب پیمانه

پیمانه ظرفی است برای اندازه گیری مایعات. منظور جام نیست. پیمانه نظام کار است که بر مبنای درست باشد چون خود پیمانه بر عدل است و میزانی را که معین کرده اند می دهد. عده ای از معبران می گویند پیمانه در خواب میانجی است و رابط برای صلح و آشتی یا معامله. اگر پیمانه در دست داشته باشید خواب شما می گوید که کارها را بر مبنای صحت و درستی انجام می دهید. شکستن پیمانه ناکامی است. پر بودن آن کامروایی.محمد ابن سیرین گوید:

پیمانه در خواب ، نظام کار بود و انصاف است با مردمان، خاصه چون پیمانه راست است.بعضی گویند:

پیمانه در خواب ، میانجی بود. اگر بیند که پیمانه را کسی بدو داد، دلیل که راستی و انصاف کند در معامله و داد وستد به حق کند. اگر بیند که پیمانه بشکست یا بسوخت، دلیل که خداوندش را بیم مرگ است.اگر بیند که از پیمانه چیزی وزن می کرد، اگر از اهل علم بود، دلیل که قاضی شود، اگر از اهل علم نباشد، دلیل که از بهر داوری به قاضی محتاج شود و به قول دیگر، پیمانه در خواب ، مردی است راستگوی و منصف، که داد مردمان دهد.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» در : کار با ادارات دولتی - کار اداری

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب