پیکان | تعبیر خواب پیکان

پیکان , تعبیر خواب پیکان

تفسیر خواب پیکان

معنی خواب پیکان

تعبیر پیکان در خواب

پیکان در خواب

دیدن پیکان در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : پیکان
پیکان , تعبیر خواب پیکان , پیکان تعبیر خواب

تعبیر خواب پیکان

پیکان در خواب دیدن، مردی بزرگ و خطر بسیار است. اگر بیند که پیکان تیز یافت یا کسی به وی بخشید، دلیل بر درستی کار که بدو رسد.جابر مغربی گوید:

دیدن پیکان در خواب قوه است در سخنی، که بیننده خواب با خصم گوید، خاصه که پیکانش پولاد و روشن بود. اگر شکسته یا زنگار گرفته بیند، تاویلش به خلاف این است.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب