چهارراه | تعبیر خواب چهارراه

چهارراه , تعبیر خواب چهارراه

تفسیر خواب چهارراه

معنی خواب چهارراه

تعبیر چهارراه در خواب

چهارراه در خواب

دیدن چهارراه در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : چهارراه
چهارراه , تعبیر خواب چهارراه , چهارراه تعبیر خواب

تعبیر خواب چهارراه

لوک اویتنهاو می گوید:

چهارراه : شما سست عنصر هستید, قدرت تصمیم گیری شما ضعیف است.1ـ دیدن چهار راه در خواب ، نشانة آن است که برای رسیدن به خواسته های خود قادر نیستید از فرصتهای مناسب استفاده کنید .
2ـ اگر خواب بببیند در چهارراهی سرگردان هستید و نمی دانید باید از کدام طرف بروید ، علامت آن است که وقایع بیهوده و جزئی ناراحتی برایتان فراهم می سازد . اما اگر بتوانید در خواب راه خود را انتخاب کنی، دلالت بر آن دارد که اقبال یار شما خواهد بود .به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» حلقه هایی كه نقطه هایی در میانشان است : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب