چهره | تعبیر خواب چهره

چهره , تعبیر خواب چهره

تفسیر خواب چهره

معنی خواب چهره

تعبیر چهره در خواب

چهره در خواب

دیدن چهره در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : چهره
چهره , تعبیر خواب چهره , چهره تعبیر خواب

تعبیر خواب چهره - سیما


1ـ دیدن چهره های شاد و خندان در خواب ، علامت سعادت و خوشبختی است .
2ـ دیدن چهره های اندوهگین و اخمو ، نشانة بدبختی و درد سر است .
3ـ دیدن چهرة زشت در خواب ، علامت اختلاف و مشاجره است .
4ـ اگر عاشقی خواب ببیند چهرة معشوقش پیر به نظر می رسد ،علامت آن است که شادمانی دوستیها به جدایی و اندوه ختم می شود.
5ـ دیدن چهره های مرموز و ناآشنا در خواب ، علامت آن است که بدبختی گرد شما را فرا می گیرد .
6ـ دیدن چهره خود در خواب ،علامت اضطراب و نگرانی است. اگر افراد متأهل چنین خواب یببینند ، علامت جدایی و طلاق است.
7ـ اگر در خواب به چهرة خود در آینه نگاه کنید ، علامت آن است که در عملی کردن نقشه های خود برای پیشرفت در زندگی ناتوان خواهید بود . از خود نومید می شوید و ارزش دوستان را نادیده می گیرید.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» سوءتفاهم

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب
cookie=: