چوبه دار | تعبیر خواب چوبه دار

چوبه دار , تعبیر خواب چوبه دار

تفسیر خواب چوبه دار

معنی خواب چوبه دار

تعبیر چوبه دار در خواب

چوبه دار در خواب

دیدن چوبه دار در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : چوبه دار
چوبه دار , تعبیر خواب چوبه دار , چوبه دار تعبیر خواب

تعبیر خواب چوبه دار


1ـ اگر در خواب دوستی را پای چوبة دار ببینید ، نشانة آن است که اگر در مورد امر بسیار مهمی درست تصمیم نگیرید به مصیبتی عظیم گرفتار خواهید شد .
2ـ اگر خواب ببینید شما را به چوبة دار بسته اند ، نشانة آن است که از بد ذاتی دوستان نادرست عذاب خواهید کشید .
3ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش را پای چوبة دار اعدام کرده اند ، علامت آن است که با مردی مکار و بی پروا ازدواج خواهید یافت .
4ـ اگر خواب ببینید دشمن خود را دار می زنید ، نشانة آن است که در تمام مراحل زندگی پیروز و موفق خواهید شد.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» کت : گرمی - عشق و محبت

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب