چوگان زدن | تعبیر خواب چوگان زدن

چوگان زدن , تعبیر خواب چوگان زدن

تفسیر خواب چوگان زدن

معنی خواب چوگان زدن

تعبیر چوگان زدن در خواب

چوگان زدن در خواب

دیدن چوگان زدن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : چوگان زدن
چوگان زدن , تعبیر خواب چوگان زدن , چوگان زدن تعبیر خواب

تعبیر خواب چوگان زدن

محمد ابن سیرین گوید:

اگر بیند چوگان در دست داشت و گوی می زد، دلیل که آن چه می جوید، یابد و قدر و منزلت بیابد، اما در دین و طاعت سست است.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر چوگان را در خواب بدست پادشاهی دید، دلیل که بر دشمنان ظفر یابد و چوگان چون در دست مردم عامه بیند، دلیل که با مردم جنگ و خصومت کند و سخن زشت شنود و از قبل زنان و معبران تشبیه کرده اند چوگان را به زنان.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» ازدواج، پیشنهاد ازدواج، نامزدی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب