بله و خیر - تاروت رنگی

فال تاروت کبیر بله خیر

فال تاروت کبیر بله خیر

ارسال شده در ۰۶ فروردین ۱۳۹۹ ۲۹ دیدگاه

این فال با استفاده از کارت های کبیر تاروت و برای زمانی که شما نیاز به یک پاسخ کوتاه بله یا خیر دارید، انجام می شود. تاروت کبیر شامل ۲۲ کارت اصلی است که هر کارت دارای دو وضعیت عادی و معکوس می باشد. در فال تاروت کبیر، شما باید ۷ کارت را انتخاب کنید که هرکدام از آنها مربوط به دوره و شرایط خاصی از نیت شماست.