تاروت روزانه - تاروت رنگی

فال تاروت روزانه

فال تاروت روزانه

ارسال شده در ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ۷ دیدگاه

فال تاروت روزانه همانگونه که از نام آن پیداست، به امور روزانه اختصاص دارد. بدین صورت که شما روزانه برای شرایط و حالات آن روز خود، فال تاروت میگیرید. این فال وضعیت کلی، وضعیت احساسی و وضعیت شغلی امروز شما را بیان می کند.